The Hope Project

Vad är The Hope Project?

Ett konst- och fotografiskt-välgörenhetsprojekt som är utformat för att ta itu med stigmatiseringen av manlig psykisk hälsa och sprida ett budskap om hopp och positivitet.

Den vanligaste dödsorsaken för män i åldern 15-45 år är självmord, vanligtvis kopplat till psykiska problem. Självmord och psykisk ohälsa är ofta ett tabubelagt ämne, med osäkerhet och rädsla för hur man ska prata om det. Men det är just genom att prata om det som vi kan förhindra det.

Hope har skapats för att göra just detta. Hope delar berättelserna från män från hela Europa som har upplevt mörka, svåra perioder i sitt liv men som har hittat en väg framåt för att leva med mening och balans. Detta är ett budskap om hopp.

Vad är syftet med projektet?

Det är enkelt.

Vi vill att män ska förstå att det är OK och normalt att kämpa med sin mentala hälsa, att många andra känner likadant som dem och att det finns hopp om ett fullständigt tillfrisknande och ett lyckligt liv, även om detta för vissa människor kan tyckas vara svårt att föreställa sig.

Vad är målet?

Att öka medvetenheten i alla europeiska länder och utanför och att nå 100 miljoner män under de kommande 5 åren och sänka självmordsfrekvensen för män i Europa med 50 %. Vår ambition är att arbeta tillsammans med likasinnade organisationer, välgörenhetsorganisationer och individer som Mind, Suicide Zero och The Fontainhouses.